Tạo bài viết thảo luận

Những sinh viên làm thêm trong thời gian học đại học có khả năng tốt nghiệp thấp hơn ~20% ​​so với sinh viên không đi làm thêm.

Sinh viên đi làm thêm hơn 15 giờ một tuần mất thêm trung bình 0,6 học kỳ để hoàn thành khóa học.

Những phát hiện này đến từ một nghiên cứu được công bố trên AERA OPEN, một tạp chí truy cập mở do Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Hoa Kỳ (American Education Research Association) xuất bản.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong 17 năm – 2001 đến 2017 – tại bang Tennessee, Mỹ. Nhóm nghiên cứu đối sánh hồ sơ học với hồ sơ đi làm của  khoảng 600.000 sinh viên tương đồng nhau về thu nhập gia đình, điểm trung bình trung học, địa điểm và đặc điểm nhân khẩu học.  Nghiên cứu cũng so sánh tiến độ học của những sinh viên đi làm thêm trong một số học kỳ so với những học kỳ không đi làm của họ.

Kết quả cho  thấy rằng những sinh viên đi làm thêm từ 15 giờ/tuần  đăng ký học ít hơn trung bình ít hơn một tín chỉ/học kỳ so với những sinh viên không đi làm. Điều này có thể do học có ít thời gian hơn cho việc học. Tỷ lệ hoàn thành môn học tương tự và điểm trung bình tương tự ở các sinh viên đi làm thêm và không đi làm thêm. Nhưng vì sinh viên đi làm đăng ký ít tín chỉ  hơn nên họ thường tốt nghiệp chậm hơn và giảm khả năng tốt nghiệp nói chung.

Đáng lưu ý, nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về khả năng tốt nghiệp ở những sinh viên đi làm với số lượng giờ ít hơn 15 giờ/tuần, đặc biệt là dưới 8 giờ/tuần. 

Sinh viên nên cân nhắc về những lợi ích và cả những khó khăn mà việc làm thêm có thể gây ra cho quá trình học đại học. Công việc làm thêm có thể rất quan trọng để trang trải chi phí và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi sinh viên làm việc từ 15 giờ trở lên, sinh viên có thể gặp khó khăn hơn trong việc tốt nghiệp.

Một số dữ liệu cho thấy việc làm thêm trong khuôn viên trường có nhiều thuận lợi có thể  và giúp sinh viên tập trung việc học.  Sinh viên làm thêm liên quan đến chuyên ngành cũng có lợi trong việc liên hệ thực tế và việc học – chẳng hạn như sinh viên điều dưỡng làm thêm trong bệnh viện. 

Theo The Conversation

Xem bài viết đầy đủ tại đây

Tạo bài viết thảo luận
[Úc] Yoga ở trường học

[Úc] Yoga ở trường học

08-09-2022
Giáo dục và công nghệ vũ trụ ảo: định hình lại tương lai của việc học

Giáo dục và công nghệ vũ trụ ảo: định hình lại tương lai của việc học

25-09-2022
[Anh] Người phụ nữ tiên phong dùng ảo thuật truyền bá nhận thức về biến đổi khí hậu, môi trường

[Anh] Người phụ nữ tiên phong dùng ảo thuật truyền bá nhận thức về biến đổi khí hậu, môi trường

07-07-2022
[Hoa Kỳ] Nông trại học đường- Xu hướng các trường học tự trồng thực phẩm ngày càng tăng

[Hoa Kỳ] Nông trại học đường- Xu hướng các trường học tự trồng thực phẩm ngày càng tăng

16-07-2022
[Anh] Giáo dục cho cuộc sống hay cho công việc?

[Anh] Giáo dục cho cuộc sống hay cho công việc?

15-08-2022
Lời khuyên của các chuyên gia để giúp con cái chúng ta sử dụng mạng xã hội lành mạnh

Lời khuyên của các chuyên gia để giúp con cái chúng ta sử dụng mạng xã hội lành mạnh

10-06-2022