Tạo bài viết thảo luận

ChatGPT đang càn quét thế giới công nghệ với nhiều lời khen có cánh, các kỹ sư công nghệ quốc tế  cho rằng, Chat GPT mở ra nhiều bước tiến mới trong tương lai.

Hãy cùng Hướng nghiệp 4.0 CDM so sánh giữa ông lớn tìm kiếm Google Search và ChatGPT nhé!

 

 

 

 

 

 

Tạo bài viết thảo luận
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - trải nghiệm của Phát Đạt - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ sinh học

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - trải nghiệm của Phát Đạt - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ sinh học

11-01-2022
CHỌN NGHỀ THEO SỞ THÍCH HAY NHU CẦU? - Đoàn Kim Ngân [CDM PODCAST CONTEST 2021]

CHỌN NGHỀ THEO SỞ THÍCH HAY NHU CẦU? - Đoàn Kim Ngân [CDM PODCAST CONTEST 2021]

11-12-2021
BIẾN ÁP LỰC THÀNH ĐỘNG LỰC- Bứt phá để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình - Chia sẻ từ bạn Trọng Đạt

BIẾN ÁP LỰC THÀNH ĐỘNG LỰC- Bứt phá để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình - Chia sẻ từ bạn Trọng Đạt

12-01-2022
HƯỚNG NGHIỆP NÀY CHILL PHẾT!-Vũ Thu Hiền [CDM PODCAST CONTEST 2021]

HƯỚNG NGHIỆP NÀY CHILL PHẾT!-Vũ Thu Hiền [CDM PODCAST CONTEST 2021]

11-12-2021
TÂM TÌNH VỀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TƯƠNG LAI - Phạm Bảo Ngân, Hồ Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Trà Ly[CDM PODCAST CONTEST 2021]

TÂM TÌNH VỀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TƯƠNG LAI - Phạm Bảo Ngân, Hồ Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Trà Ly[CDM PODCAST CONTEST 2021]

10-12-2021