[Mỹ] Metaverse đã sẵn sàng để các trường K-12* sử dụng

[Mỹ] Metaverse đã sẵn sàng để các trường K-12* sử dụng

23-10-2022
[Ấn Độ] Lý do chương trình giảng dạy mới giúp giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm lớn nhất ở Ấn Độ và tại sao phải  tập trung vào lực lượng lao động có tay nghề cao

[Ấn Độ] Lý do chương trình giảng dạy mới giúp giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm lớn nhất ở Ấn Độ và tại sao phải tập trung vào lực lượng lao động có tay nghề cao

01-10-2022
[Canada] Học sinh có thể tự chọn điểm của mình

[Canada] Học sinh có thể tự chọn điểm của mình

29-09-2022
Giáo dục và công nghệ vũ trụ ảo: định hình lại tương lai của việc học

Giáo dục và công nghệ vũ trụ ảo: định hình lại tương lai của việc học

25-09-2022
Làm thế nào để tiếp cận người hướng nội và người hướng ngoại trong giảng dạy?

Làm thế nào để tiếp cận người hướng nội và người hướng ngoại trong giảng dạy?

23-09-2022