Workshop “Don’t be SHY Be SHINE”

Workshop “Don’t be SHY Be SHINE”

27-10-2022
[LIVESTREAM- FREE-25.10.2022]Tuần lễ Thiên Văn quốc tế World Space Week 2022 -

[LIVESTREAM- FREE-25.10.2022]Tuần lễ Thiên Văn quốc tế World Space Week 2022 - "Không gian và Tính bền vững"

23-10-2022
[ONLINE-FREE-16.10.2022] Bật mí các trường đại học, cao đẳng đồng hành, các mentor chương trình “Không gian ảo, Hướng nghiệp thật”cùng CDM.

[ONLINE-FREE-16.10.2022] Bật mí các trường đại học, cao đẳng đồng hành, các mentor chương trình “Không gian ảo, Hướng nghiệp thật”cùng CDM.

14-10-2022
[ONLINE-FREE-16.10.2022] CHƯƠNG TRÌNH “KHÔNG GIAN ẢO, HƯỚNG NGHIỆP THẬT” CÙNG CDM

[ONLINE-FREE-16.10.2022] CHƯƠNG TRÌNH “KHÔNG GIAN ẢO, HƯỚNG NGHIỆP THẬT” CÙNG CDM

10-10-2022
[OFFLINE - DỰ ÁN TỪ THIỆN-8.10.2022] NHỮNG TINH HOA RỰC RỠ VÀ TƯƠI SÁNG - Summer Program

[OFFLINE - DỰ ÁN TỪ THIỆN-8.10.2022] NHỮNG TINH HOA RỰC RỠ VÀ TƯƠI SÁNG - Summer Program

05-10-2022