[OFFLINE 8-9/6/2022] VIETNAM URBAN SUSTAINABILITY SUMMIT 2022 (VUSS_2022) -DIỄN ĐÀN CẤP CAO LỚN NHẤT VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

[OFFLINE 8-9/6/2022] VIETNAM URBAN SUSTAINABILITY SUMMIT 2022 (VUSS_2022) -DIỄN ĐÀN CẤP CAO LỚN NHẤT VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

27-05-2022
[WEBINAR -LIVESTREAM]  Empower Women in TECH do GTF Vietnam tổ chức

[WEBINAR -LIVESTREAM] Empower Women in TECH do GTF Vietnam tổ chức

23-04-2022
Cuộc thi khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ tài chính (FinTech) - Finnovation 2022

Cuộc thi khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ tài chính (FinTech) - Finnovation 2022

20-04-2022
[SVBDA2022] CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ

[SVBDA2022] CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ

18-04-2022
Recap Workshop Online “Chuyện đi làm - Sự thật ngầm hiểu mà Gen Z luôn nhầm hiểu”

Recap Workshop Online “Chuyện đi làm - Sự thật ngầm hiểu mà Gen Z luôn nhầm hiểu”

15-04-2022