Tạo bài viết thảo luận

Bộ Giáo dục Ấn Độ đã công bố một sáng kiến táo bạo có tên ​​One Nation One Subscription (ONOS), qua đó, người dân Ấn Độ có thể truy cập miễn phí tới các tài liệu và tạp chí nghiên cứu quốc gia và quốc tế từ 1/4/2023.

Bộ Giáo dục Ấn Độ (MoE) đã công bố sáng kiến ​​One Nation One Subscription (ONOS) 

Không chỉ các đơn vị trường phổ thông, cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu, sáng kiến ​​ONOS sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên toàn quốc. Sáng kiến ​​này là của Văn phòng Cố vấn Khoa học cho Chính phủ Ấn Độ.

Các tài nguyên từ 70 nhà xuất bản đang được xem xét cho giai đoạn đầu tiên của ONOS.

Bộ Giáo dục cho biết ONOS sẽ kí kết sử dụng tài nguyên giấy phép với các nhà xuất bản STEM và các nhà xuất bản về học thuật nổi tiếng trên thế giới. Chính phủ sẽ chi trả các khoản chi phí. Đối tượng hưởng lợi chính từ chính phủ là các viện nghiên cứu, viện hàn lâm. Các đối tượng hưởng lợi khác là các phòng thí nghiệm nghiên cứu từ các bộ của bộ như Vụ Khoa học và Công nghệ (DST), Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (CSIR), Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ (ICAR), Cục Năng lượng Nguyên tử (DAE), Bộ Khoa học Trái đất (MoES), Cục Công nghệ Sinh học (DBT), Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MEiTY).

Được biết các mô hình tương tự như ONOS đã được thực hiện thành công ở Ai Cập và Uruguay.

Kim Tuyến (theo India Today)

Xem bài viết đầy đủ tại đây

Tạo bài viết thảo luận
[Trung Quốc]  Bí quyết ngôi trường “không cận thị”

[Trung Quốc] Bí quyết ngôi trường “không cận thị”

21-11-2022
[Anh] Bốn lý do bạn nên xem xét

[Anh] Bốn lý do bạn nên xem xét "giáo dục người lớn" - ngay cả khi bạn đã bắt đầu sự nghiệp

07-08-2022
[Châu Phi] 95% giáo viên cho rằng

[Châu Phi] 95% giáo viên cho rằng "Công nghệ giúp tăng mức độ tương tác của người học"

27-08-2022
[MỸ]Khả năng tốt nghiệp giảm ở những sinh viên đi làm thêm

[MỸ]Khả năng tốt nghiệp giảm ở những sinh viên đi làm thêm

17-02-2023
Cá nhân hóa việc học tập giúp người học vượt qua các kỳ thi dễ dàng hơn

Cá nhân hóa việc học tập giúp người học vượt qua các kỳ thi dễ dàng hơn

15-06-2022
[Úc] Yoga ở trường học

[Úc] Yoga ở trường học

08-09-2022