A. TỔNG QUAN

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (Nguồn: dsu.edu.vn)

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, thí sinh đẫ tốt nghiệp trung cấp ngành nghề cùng nhóm ngành dự tuyển đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của luật pháp.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành (không mắc bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh...không bị dị hình, dị tật, khuyết tật)

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với thi tuyển năng khiếu thể dục thể thao.

- Xét tuyển điểm kết quả học bạ THPT

- Xét tuyển điểm kết quả học bạ kết hợp với thi tuyển năng khiếu thể dục thể thao

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

- Xét tuyển thẳng theo đề án riêng cúa trường

II. Các ngành tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển

TT

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

1

7140206

Giáo dục thể chất

301

Tuyển thẳng 

10

T00, T03, T05, T08

303

Tuyển thẳng theo CSĐT

10

405

KQ thi TN kết hợp thi NK

23

406

Học bạ kết hợp thi NK

110

2

7810301

Quản lý Thể dục thể thao

100

KQ thi TN

15

B04, C18

200

Học bạ

15

301

Tuyển thẳng 

10

T00, T05

303

Tuyển thẳng theo CSĐT

405

KQ thi TN kết hợp thi NK

15

406

Học bạ kết hợp thi NK

45

3

7810302

Huấn luyện thể thao

301

Tuyển thẳng 

20

T00, T03, T05, T08

303

Tuyển thẳng theo CSĐT

20

405

KQ thi TN kết hợp thi NK

40

406

Học bạ kết hợp thi NK

170

Mã phương thức xét tuyển: 

100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

200: Xét kết quả học bạ THPT

301: Xét tuyển thẳng theo quy dịnh của Quy chế tuyển sinh

303: Xét tuyển theo đề án riêng của cơ sở đào tạo

405: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp thi năng khiếu

406: Xét kết quả học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu

Mã tổ hợp xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn xét tuyển

1

B04

Toán, Sinh học, GDCD

2

C14

Ngữ văn, Sinh học, GDCD

3

T00

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

4

T03

Ngữ văn, Sinh hoc, Năng khiếu TDTT

5

T05

Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT

6

T08

Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

* Ngành Giáo dục thể chất

- Phương thức xét tuyển thẳng theo quy dịnh của Quy chế tuyển sinh, xét tuyển theo đề án riêng của cơ sở đào tạo và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp thi năng khiếu

+ Xét tuyển thí sinh có kết quả điểm thi các môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm thi năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu đạt 6.50 trở lên (theo thang điểm 10).

- Phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ kết hợp thi năng khiếu

+ Xét tuyển thí sinh có kết quả học lực năm lớp 12 từ loại khá trở lên, điểm trung bình cộng hai môn văn hóa thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt 6.50 điểm trở lên và điểm thi môn năng khiếu TDTT đạt 6.50 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Hoặc xét tuyển thí sinh có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT từ 6.50 điểm trở lên và điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT đạt 6.50 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

- Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế (đã quá thời hạn hưởng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong thời gian 04 năm) có điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 điểm trở lên theo thang điểm 10) thì ngưỡng điểm trung bình cộng các môn văn hóa thuộc các tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt mức tối thiểu từ 5.0 điểm trở lên

* Ngành Quản lý Thể dục thể thao

- Phương thức xét tuyển thẳng theo quy dịnh của Quy chế tuyển sinh, xét tuyển theo đề án riêng của cơ sở đào tạo và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp thi năng khiếu

+ Xét tuyển thí sinh có kết quả điểm thi các môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm thi năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu đạt 6.00 trở lên (theo thang điểm 10).

- Phương thức xét tuyển điểm học bạ kết hợp thi năng khiếu TDTT 

+ Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình cộng hai môn văn hóa thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cả năm lớp 12 và điểm thi môn năng khiếu TDTT đạt 6.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

+ + Xét tuyển thí sinh có kết quả điểm thi các môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT 

+ Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình học tập các môn văn hóa thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cả năm lớp 12 THPT. Điểm trung bình học tập cả năm đạt từ 6.00 điểm trở lên theo thang điểm 10.

* Ngành Huấn luyện thể thao

- Phương thức xét tuyển thẳng theo quy dịnh của Quy chế tuyển sinh, xét tuyển theo đề án riêng của cơ sở đào tạo và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp thi năng khiếu 

+ Xét tuyển thí sinh có kết quả điểm thi các môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm thi năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu đạt 6.00 trở lên (theo thang điểm 10).

-Phương thức xét điểm học bạ kết hợp với thi năng khiếu.

+ Xét tuyển thí sinh có kết quả điểm trung bình học tập các môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm thi năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu đạt 6.00 trở lên (theo thang điểm 10).

3. Các thông tin cần thiết khác

Mã trường: TTD

Mã phương thức xét tuyển: 100, 200, 301, 303, 405, 406

Tổ hợp xét tuyển: B04, C18, T00, T03, T05, T08

3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét

3.1.1 Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, tuyển thẳng theo đề án riêng của trường, xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi năng khiếu TDTT và điểm học bạ kết hợp với thi tuyển năng khiếu TDTT.

dựa vào điểm học bạ kết hợp thi năng khiếu

Điểm xét tuyển = [ĐM1 + ĐM2 + ĐNK] + ĐƯT

Trong đó:

- ĐM1, ĐM2: là điểm môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển

- ĐNK: là điểm môn năng khiếu TDTT

- ĐƯT: Điểm ưu tiên = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (sử dụng cho các tổ hợp và phương thức)

3.1.2 Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT

Điểm xét tuyển = [ĐM1 + ĐM2 + ĐM3] + ĐƯT

Trong đó:

- ĐM1, ĐM2, ĐM3: là điểm môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển

- ĐƯT: Điểm ưu tiên = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (sử dụng cho các tổ hợp và phương thức)

3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển

- Thể hình cân đối, sức khỏe dồi dào, không bị dị tật, khuyết tật, dị hình, không bị bệnh tim, hô hấp, thần kinh.

- Có tham gia dự tuyển đầu vào môn năng khiếu TDTT đối với các ngành/ tổ hợp bắt buộc kiểm tra năng khiếu do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức và đạt ngưỡng năng khiếu quy định theo ngành đăng ký xét tuyển.

III. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian thi tuyển năng khiếu trực tiếp tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

+ Đợt chính thức: từ ngày 14/7 – 16/7/2022

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT và xét tuyển các môn văn hóa: từ tháng 6/2022 đến trước 2 ngày của các đợt thi tuyển năng khiếu đầu vào.

2. Hình thức nhận hồ sơ: 

- Thí sinh đăng ký trực tiếp tại đường link sau: http://bitly.com/tuyensinhdaihocchinhquy2022

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo QLKH&HTQT Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Số 44 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 02363 759 918

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh

- Ngoài thời gian tuyển sinh năng khiếu đợt chính thức, Trường Đại học TDTD Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung như sau (nếu còn chỉ tiêu)

+ Đợt 1: từ ngày 29/7 – 30/7/2022

+ Đợt 2: từ ngày 11/8 – 12/8/2022

+ Đợt 3: từ ngày 26/8 – 27/8/2022

+ Đợt 4: từ ngày 09/9 – 10/9/2022

4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro

IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022 

V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022: 

- Thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về có chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí , hổ trợ chi phí học tập; Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Học phí năm học 2022 – 2023 

+ Ngành Giáo dục thể chất: 1.250.000đ/sinh viên/tháng x 10 tháng

+ Ngành Quản lý Thể dục thể thao: 1.200.000đ/sinh viên x 10 tháng

+ Ngành Huấn luyện thể thao: 1.200.000đ/sinh viên x 10 tháng

Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và các khoản thu khác theo Quy định chung của Nhà nước.

VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất

Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2020

Năm tuyển sinh 2021

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành I

300

  

553

  
Giáo dục thể chất

150

 

18.5

153

 

19.5

Huấn luyện thể thao

150

 

18.5

400

 

19.5

Nhóm ngành VII

50

  

40

  
Quản lý Thể dục thể thao

50

 

15

40

 

15


 

Chi tiết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện & phát triển.