TỔNG QUAN

  • Thành lập: 08/9/2006
  • Mã trường: FPT
  • Loại trường: Tư thục
  • Loại đào tạo: Đại học
  • Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: (024) 73001866/ (024) 73005588
  • Số cơ sở giảng dạy: 01 cơ sở tại Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội
  • Website: https://hanoi.fpt.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi/