Tạo bài viết thảo luận

Trắc nghiệm mật mã Holland do John Holland - một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ phát triển. Bài trắc nghiệm bao gồm 6 nhóm tính cách, được phân chia vào sơ đồ hình lục giác thông qua sự khác biệt trên 4 khía cạnh gồm: sở thích, năng lực, nhận thức và giá trị các nhân.

Hãy cùng thực hiện ngay với hướng nghiệp 4.0 CDM nhé!

Bài viết liên quan

Tin hay không các bài trắc nghiệm tính cách

Tạo bài viết thảo luận
Nhóm ngành ngôn ngữ có “hết thời” trong thời đại công nghiệp 4.0?

Nhóm ngành ngôn ngữ có “hết thời” trong thời đại công nghiệp 4.0?

05-08-2022
Học sinh trung học có khả năng tự hướng nghiệp hay không?

Học sinh trung học có khả năng tự hướng nghiệp hay không?

14-09-2022
Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

25-02-2023
Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

14-09-2021
SỬ DỤNG CỬA SỐ JOHARI ĐỂ KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRONG TỰ HƯỚNG NGHIỆP

SỬ DỤNG CỬA SỐ JOHARI ĐỂ KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRONG TỰ HƯỚNG NGHIỆP

25-02-2022
[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

02-12-2022