Tạo bài viết thảo luận

Trắc nghiệm mật mã Holland do John Holland - một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ phát triển. Bài trắc nghiệm bao gồm 6 nhóm tính cách, được phân chia vào sơ đồ hình lục giác thông qua sự khác biệt trên 4 khía cạnh gồm: sở thích, năng lực, nhận thức và giá trị các nhân.

Hãy cùng thực hiện ngay với hướng nghiệp 4.0 CDM nhé!

Bài viết liên quan

Tin hay không các bài trắc nghiệm tính cách

Tạo bài viết thảo luận
Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

14-09-2021
BÍ QUYẾT CHỌN NGÀNH HỌC PHÙ HỢP

BÍ QUYẾT CHỌN NGÀNH HỌC PHÙ HỢP

18-08-2022
[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

02-12-2022
Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

25-02-2023
Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

09-07-2022
NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

27-05-2022