Tạo bài viết thảo luận

Big Five - mô hình tâm lý là kết quả nghiên cứu và phát triển bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới, tiên phong là hai nhà tâm lý học Paul Costa và Robert McRae thuộc Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ gồm các câu hỏi (bài trắc nghiệm).

Ưu điểm của mô hình Big Five là không dán nhãn tính cách cố định thuộc loại nào cho từng người mà cho rằng trong tính cách của mỗi người sẽ đều có 5 yếu tố lớn với nhũng mức độ khác nhau và mô hình Big Five này là xác định được mức độ biểu hiện của từng yếu tố này. 

Hãy cùng thực hiện ngay với hướng nghiệp 4.0 CDM nhé!

Bài viết liên quan

Chọn ngành nghề theo mô hình Big Five

 

 

 

 

 

Tạo bài viết thảo luận
[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

[Trắc nghiệm] Trắc nghiệm đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences)

02-12-2022
Nhóm ngành ngôn ngữ có “hết thời” trong thời đại công nghiệp 4.0?

Nhóm ngành ngôn ngữ có “hết thời” trong thời đại công nghiệp 4.0?

05-08-2022
Học sinh trung học có khả năng tự hướng nghiệp hay không?

Học sinh trung học có khả năng tự hướng nghiệp hay không?

14-09-2022
Phong cách sáng tạo của bạn là gì?

Phong cách sáng tạo của bạn là gì?

20-09-2021
Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

09-07-2022
NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

27-05-2022