Tạo bài viết thảo luận

KHÓA BỒI DƯỠNG TCCDNN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC (GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN CAO CẤP)

Thông tin chung:

  1. Hình thức: học online/trực tuyến
  2. Thời gian: 19 giờ tối thứ 7, chủ nhật. Bắt đầu từ ngày 10/9/2022.
  3. Chứng chỉ: do Học viện quản lý giáo dục cấp.

Lưu ý: 

  • ID, Pass/Link, tài liệu cho mỗi buổi học sẽ được gửi trước 02 ngày cho từng chuyên đề.
  • Chứng chỉ bồi dưỡng TCCDNN GVĐH theo Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 dùng chung cho xét/thi giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

ĐĂNG KÝ

Địa điểm đầu mối triển khai, điều hành, tổ chức quản lý khoá bồi dưỡng:

Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế (trực thuộc Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM

Số 15D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0817883579 (Di động/Zalo)

Tạo bài viết thảo luận
[Tin đối tác] HỌC MOS CÙNG HOMIES MOS

[Tin đối tác] HỌC MOS CÙNG HOMIES MOS

21-10-2022
[Tin đối tác] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

[Tin đối tác] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

06-09-2022
[Tin đối tác] KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, VÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

[Tin đối tác] KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, VÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

06-09-2022
 NHẬN NGAY HỌC BỔNG TIẾNG ANH LÊN ĐẾN 4.000.000 Đ

NHẬN NGAY HỌC BỔNG TIẾNG ANH LÊN ĐẾN 4.000.000 Đ

13-10-2022
[Tin đối tác] Trường ĐH Tây Đô: Học sinh có nguyện vọng vào trường có thể đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 ĐH Quốc Gia TP.HCM

[Tin đối tác] Trường ĐH Tây Đô: Học sinh có nguyện vọng vào trường có thể đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 ĐH Quốc Gia TP.HCM

04-02-2023
[Tin đối tác] Giải Pháp Du Học – Giải pháp toàn diện cho du học sinh

[Tin đối tác] Giải Pháp Du Học – Giải pháp toàn diện cho du học sinh

20-11-2022