Tạo bài viết thảo luận

KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

  • Đơn vị cấp chứng chỉ:  Học viện quản lý giáo dục
  • Thời gian: 19 giờ Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ ngày 01/10/2022, thuận tiện cho người đi làm
  • Hình thức học: online
  • ID, Pass/Link, tài liệu cho mỗi buổi học sẽ được gửi trước 02 ngày cho từng chuyên đề.
  • Đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng tại link: https://bit.ly/3A3Yh5b
  • Địa điểm đầu mối triển khai, điều hành, tổ chức quản lý các khoá bồi dưỡng:

Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế (trực thuộc Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM)

Số 15D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0817883579 (Di động/Zalo)

Tạo bài viết thảo luận
[Tin đối tác] KHÓA BỒI DƯỠNG TCCDNN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC (GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN CAO CẤP)

[Tin đối tác] KHÓA BỒI DƯỠNG TCCDNN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC (GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN CAO CẤP)

06-09-2022
[Tin đối tác] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

[Tin đối tác] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

06-09-2022
 NHẬN NGAY HỌC BỔNG TIẾNG ANH LÊN ĐẾN 4.000.000 Đ

NHẬN NGAY HỌC BỔNG TIẾNG ANH LÊN ĐẾN 4.000.000 Đ

13-10-2022
[Tin đối tác] Giải Pháp Du Học – Giải pháp toàn diện cho du học sinh

[Tin đối tác] Giải Pháp Du Học – Giải pháp toàn diện cho du học sinh

20-11-2022
[Tin đối tác] HỌC MOS CÙNG HOMIES MOS

[Tin đối tác] HỌC MOS CÙNG HOMIES MOS

21-10-2022