Tạo bài viết thảo luận

Creative Type là một bài kiểm tra do Adobe Create Magazine, website chuyên lĩnh vực thiết kế, sáng tạo của Adobe tạo ra.  Các chuyên gia đã nghiên cứu các phong cách/tính cách sáng tạo khác nhau kết hợp với khoa học tâm lý để thiết kế bài kiểm tả gồm 15 câu trắc nghiệm. 

Theo Mycreativetype.com

Kết quả sẽ cho thấy bạn thuộc phong cách sáng tạo nào trong 8 phong cách. Trắc nghiệm này giúp bạn hiểu thêm về bản thân, phát huy các khả năng tiềm ẩn, tuy nhiên, không nhằm mục đích ân định bạn thành một kiểu người sáng tạo nhất định

Hãy cùng Hướng nghiệp 4.0 CDM tìm hiểu ngay phong cách sáng tạo của bạn tại https://mycreativetype.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo bài viết thảo luận
NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

NHỮNG ĐỊNH KIẾN VỀ KHỐI NGÀNH XÃ HỘI VÀ SỰ THẬT

27-05-2022
Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

Hướng nghiệp và tầm quan trọng của hướng nghiệp

25-02-2023
Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

Học gì cho hay giữa ngày phong tỏa?

14-09-2021
Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

Hướng nghiệp có nên chọn ngành lương cao?

09-07-2022
SỬ DỤNG CỬA SỐ JOHARI ĐỂ KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRONG TỰ HƯỚNG NGHIỆP

SỬ DỤNG CỬA SỐ JOHARI ĐỂ KHÁM PHÁ BẢN THÂN TRONG TỰ HƯỚNG NGHIỆP

25-02-2022
BÍ QUYẾT CHỌN NGÀNH HỌC PHÙ HỢP

BÍ QUYẾT CHỌN NGÀNH HỌC PHÙ HỢP

18-08-2022