A. TỔNG QUAN

 • Mã trường: HQT
 • Loại trường: Công lập
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 69, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0943 482 840 hoặc 0936 018 433
 • Website: https://dav.edu.vn/ 
 • Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao
 • Tiktok: @hocvienngoaigiao.dav

 

Học viên Ngoại giao

 

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

- Tất cả thí sinh tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT, bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài, đáp ứng các điều kiện trong Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: 

Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển sau: 

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Mã phương thức xét tuyển 301.

- Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT – Mã phương thức xét tuyển 200: Đối với thí sinh (1) Tham gia/Đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi; hoặc (2) Là học sinh trường THPT Chuyên/Trọng điểm quốc gia; hoặc (3) Có chứng chỉ quốc tế.

- Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn – Mã phương thức xét tuyển 414: Đối với thí sinh (1) Có năng lực/thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực Văn hoá, Nghệ thuật, Khoa học, Thể thao, Báo chí – Truyền thông,… được cấp có thẩm quyền xác nhận (tương đương từ cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW trở lên) và được Hội đồng Tuyển sinh xem xét và quyết định; hoặc (2) Đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế trong các lĩnh vực được Hội đồng Tuyển sinh xem xét và quyết định.

- Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn – Mã phương thức xét tuyển 412: Đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam và có Chứng chỉ quốc tế.

- Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã phương thức xét tuyển 100

4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức xét tuyển không hết chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức khác. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các phương thức khác nhau nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

- Thí sinh được đăng ký không giới hạnh nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Thí sinh được xét bình đẳng theo điểm xét, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký trừ trường hộ các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Học viện sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thí sinh chỉ được trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh đạt trong đợt xét tuyển sớm có nguyện vọng học tập tại Học viện hoặc thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào các ngành, Học viện Ngoại giao sẽ xem xét, quyết định xét tuyển các đợt bổ sung.

5. Chính sách về điểm ưu tiên của học viện: xem chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2022

II. Các ngành tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2010

 Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển

STT

Mã ngành tuyển sinh

Tên ngành

Phương thức xét tuyển/Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT - mã 301

Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT - mã 200

Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn - mã 414

Xét tuyển dựa trên Kết quả Phỏng vấn - mã 412

Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT - mã 100

3%

67%

3%

2%

25%

1

HQT01

Quan hệ quốc tế

450

13

302

13

9

113

A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07

2

HQT02

Ngôn ngữ Anh

200

6

134

6

4

50

A01, D01, D07

3

HQT03

Kinh tế quốc tế

250

8

167

8

5

62

A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07

4

HQT04

Luật quốc tế

200

6

134

6

4

50

A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07

5

HQT05

Truyền thông quốc tế

450

13

302

13

9

113

A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07

6

HQT06

Kinh doanh quốc tế

200

6

134

6

4

50

A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07

7

HQT07

Luật thương mại quốc tế

100

3

67

3

2

25

A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07

8

HQT08

Châu Á - Thái Bình Dương học

160

4

108

4

4

40

 

HQT08-01

Hàn Quốc học

40

1

27

1

1

10

A01, C00, D01, D07

HQT08-02

Hoa Kỳ học 

40

1

27

1

1

10

A01, C00, D01, D07

HQT08-03

Nhật Bản học

40

1

27

1

1

10

A01, C00, D01, D06, D07

HQT08-04

Trung Quốc học

40

1

27

1

1

10

A01, C00, D01, D04, D07

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng. Cụ thể như sau:

- Đối với các thí sinh ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT; xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xác định dựa trên tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của Học viện trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2022 mà đăng ký xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT hoặc xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao tại năm thí sinh tốt nghiệp.

- Đối với các thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên kết quả Phỏng vấn do Học viên tổ chức.

Lưu ý: Trừ đối tượng là thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Học viện chấp nhận kết quả miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tính điểm đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức còn lại.

3. Các phương thức xét tuyển

3.1 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Xem chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2022

3.2 Xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT

(Kết hợp 02 phương thức: (i) Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế và Kết quả học tập THPT và (ii) Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT tại Thông báo Dự kiến phương thức Tuyển sinh Đại học năm 2022 ngày 19/04/2022 trên website của Học viện)

3.2.1 Chỉ tiêu: 67% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

3.2.2 Đối tượng xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên;

- Thuộc 01 trong các đối tượng: 

(1) Tham gia/Đoạt giải trong Kỳ thi Olympic quốc tế/Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia/Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia theo quy định tại Điều 8, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành; hoặc Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi HSG cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12.

(2) Là học sinh trường THPT chuyên (theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GĐ&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2012 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên), hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia.

(3) Có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

 • Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 25 điểm trở lên.
 • Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên.
 • Tiếng Trung Quốc: từ HSK4 (mức điểm từ 270) trở lên.
 • Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.
 • Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

Lưu ý: Nếu thí sinh có các Chứng chỉ quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.

3.2.3 Điểm xét tuyển: 

- Điểm xét tuyển bao gồm: 

(1) Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển* vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển;

* Thí sinh có thể lựa chọn nhiều tổ hợp để xét tuyển nhưng các tổ hợp phải thuộc 3 học kỳ đã lựa chọn để tham gia xét tuyển

(2) Điểm ưu tiên.

- Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế, Châu Á – Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế:

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = A+B+C+D

Trong đó: 

A & B & C: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.

D: là điểm ưu tiên.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Ax2+B+C+D

Trong đó:

A: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của môn tiếng Anh thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.

B & C: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.

D: là điểm ưu tiên.

- Điểm ưu tiên bao gồm: 

 • Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Điểm ưu tiên theo quy định của Học viên tại mục 5, phần II của Đề án tuyển sinh.

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới đến hết chỉ tiêu.

- Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển như sau:

 • Tổ hợp môn xét tuyển D03, D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 là 1.0 điểm.
 • Tổ hợp môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 từ 1.0 – 1.5 điểm.

3.2.4 Tiêu chí phụ xét tuyển

Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển ĐẠT của từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự lần lượt như sau: 

- Nguyện vọng cao hơn.

- Điểm trung bình cộng kết quả học tập môn Ngoại ngữ thuộc 3 học kỳ đã lựa chọn để tham gia xét tuyển đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D02, D03, D04, D06, D07; hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00; hoặc môn Ngữ văn đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển C00.

3.2.5 Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

- Phiếu đăng ký ở Bước 1;

- Bản sao được chứng thực: 

Giấy chứng nhận đoạt giải/xác nhận tham gia Kỳ thi Olympic quốc tế/ Kỳ thi HSG Quốc gia/ Cuộc thi KHKT Quốc gia; hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW; hoặc Giấy xác nhận là học sinh trường THPT Chuyên/ trọng điểm quốc gia theo mẫu tại đây; hoặc Chứng chỉ quốc tế;

Học bạ THPT hoặc kết quả học tập THPT có xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 

Các giấy tờ ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00) tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện từ 19/6 đến trước 17h00 ngày 02/7/2022 (tính theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng 109, Nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

3.3 Xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT và phỏng vấn 

3.3.1 Chỉ tiêu: 3% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành

3.3.2 Đối tượng xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên;

- Thuộc 01 trong các đối tượng:

(1) Có năng lực/ thành tích đặt biệt trong các lĩnh vực Văn hoá, Nghệ thuật, Khoa học, Thể thao, Báo chí – Truyền thông,… được cấp có thẩm quyền xác nhận (tương đương từ cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc TW trở lên) và được Hội đồng Tuyển sinh xem xét và quyết định.

(2) Đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế trong các lĩnh vực được Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

3.3.3 Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển bao gồm:

(1) Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển;

(2) Điểm phỏng vấn;

(3) Điểm ưu tiên.

- Đới với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế, Châu Á – Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế:

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = A+B+C+D+E

Trong đó: 

A & B & C: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển. 

D: là điểm Phỏng vấn (tính trên thang 10).

E: là điểm ưu tiên.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Ax2+B+C+D+E

Trong đó:

A: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của môn tiếng Anh thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.

B & C: là điểm trung bình chung học tập của 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.

D: là điểm Phỏng vấn (tính trên thang 10).

E: là điểm ưu tiên.

- Điểm ưu tiên bao gồm:

 • Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Điểm ưu tiên theo quy định của Học viện tại mục 5, phần II của Đề án tuyển sinh.

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới đến hết chỉ tiêu.

- Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển dự kiến như sau:

 • Tổ hợp môn xét tuyển D03, D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 là 1.0 điểm.
 • Tổ hợp môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 từ 1.0 – 1.5 điểm.

3.3.4 Tiêu chí phụ xét tuyển

Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển ĐẠT của từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

- Nguyện vọng cao hơn.

- Điểm Phỏng vấn.

3.3.5 Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

- Phiếu đăng ký ở Bước 1;

- Bản sao được chứng thực: 

 • Giấy xác nhận có năng lực/ thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực Văn hoá, Nghệ thuật, Khoa học, Thể thao, Báo chí – Truyền thông,… của cấp có thẩm quyền (tương đương từ cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc TW trở lên); hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế;
 • Học bạ THPT hoặc kết quả học tập THPT có xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 
 • Các giấy tờ ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00) tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện từ 19/6 đến trước 17h00 ngày 02/7/2022 (tính theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng 109, Nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

3.4 Xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn

3.4.1 Chỉ tiêu: 2% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

3.4.2 Đối tượng xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này: 

- Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam;

- Có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây: 

 • Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 25 điểm trở lên.
 • Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên.
 • Tiếng Trung Quốc: từ HSK4 (mức điểm từ 270) trở lên.
 • Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.
 • Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

Lưu ý: Nếu thí sinh có các Chứng chỉ quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.

3.4.3 Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển bao gồm: 

(1) Điểm Phỏng vấn;

(2) Điểm ưu tiên.

- Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = A+B

Trong đó:

A: là điểm Phỏng vấn (tính trên thang 10).

B: là điểm ưu tiên.

- Điểm ưu tiên bao gồm:

 • Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo đục và Đào tạo.
 • Điểm ưu tiên theo quy định của Học viện tại mục 5, phần II của Đề án tuyển sinh.

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới đến hết chỉ tiêu.

3.4.4 Tiêu chí phụ xét tuyển

Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển ĐẠT của từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

- Nguyện vọng cao hơn.

- Điểm Phỏng vấn.

3.4.5 Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2022 theo mẫu của Học viện Ngoại giao tại đây;

- Bản sao được chứng thực:

 • Chứng chỉ quốc tế; 
 • Học bạ THPT hoặc kết quả học tập THPT có xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT);
 • Các giấy tờ ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00) tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện từ ngày 19/6 đến trước 17h00 ngày 02/7/2022 (tính theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng 109, Nhà D, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

3.5 Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

3.5.1 Chỉ tiêu: 25% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

3.5.2 Đối tượng xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT.

- Tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định trở lên, và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống.

- Đối với phương thức xét tuyển này, Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; không sử dụng kết quả điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển trong năm 2022; không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề; không áp dụng điểm ưu tiên theo quy định của Học viện tại mục 5, phần II của Đề án tuyển sinh.

3.5.3 Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển bao gồm:

(1) Tổng điểm các bài thi/ môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/ môn thi của từng tổ hợp xét tuyển;

(2) Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Công thức tính điểm xét tuyển:

Đối với ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế, Châu Á – Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Tiếng Anh x 2) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

- Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển dự kiến như sau:

 • Tổ hợp môn xét tuyển D03, D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 là 1.0 điểm.
 • Tổ hợp môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01, D06 và D07 từ 1.0 – 1.5 điểm.

3.5.4 Tiêu chí phụ xét tuyển

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

- Nguyện vọng cao hơn.

- Điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03, D04, D06, D07; hoặc môn Ngữ văn đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển C00; hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00 để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.

3.5.5 Tổ chức xét tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.5.6 Công bố kết quả xét tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức tuyển sinh

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT và xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn: Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: http://tuyensinh.dav.edu.vn và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Học viện.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển dựa trên Kết quả Phỏng vấn: Thí sinh KHÔNG đăng ký xét tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện, mà điền Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Học viện.

- Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi tuỳ thuộc vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi trên các trang thông tin điện tử chính thức của Học viện để được cập nhật..

TT

Nội dung

Kế hoạch tuyển sinh

I. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Mã phương thức xét tuyển 301

1

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 theo mẫu của Học viện

Từ 19/6 đến trước 17h00 ngày 02/7/2022

2

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Tầng 1, Nhà D, Học viên Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện

Từ 19/6 đến trước 17h00 ngày 02/7/2022

3

Học viện thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho thí sinh

Dự kiến trước 10/7/2022

4

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 02/8/2022

5

Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với đối tượng ưu tiên xét tuyển

Trước 17h00 ngày 02/8/2022

6

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức

Từ ngày 01/9 đến 17h00 ngày 17/9

7

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022

8

Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kèm Hướng dẫn nhập học cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện

II. Đối với các thí sinh xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT – Mã phương thức xét tuyển 200

1

Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn 

Từ 19/06 đến trước 17h00 ngày 02/07/2022

2

Thí sính nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện

Từ 19/06 đến trước 17h00 ngày 02/07/2022

3

Học viện tổ chức xét tuyển sớm Đợt 1 và thông báo kết quả xét tuyển sớm dự kiến

Dự kiến trước 10/07/2022

4

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ ngày 22/07 đến 17h00 ngày 20/08/2022

5

Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trước 17h00 ngày 02/08/2022

6

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức

Từ ngày 01/09 đến 17h00 ngày 17/09

7

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước 17h00 ngày 30/09/2022

8

Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kèm Hướng dẫn nhập học cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện

III. Đối với các thí sinh xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn  - Mã phương thức xét tuyển 414

1

Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn 

Từ 19/06 đến trước 17h00 ngày 02/07/2022

2

Thí sính nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện

Từ 19/06 đến trước 17h00 ngày 02/07/2022

3

Học viện tổ chức xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cho thí sinh

Dự kiến trước ngày 05/07/2022

4

Học viện tổ chức Phỏng vấn, xét tuyển sớm Đợt 1 và thông báo kết quả xét tuyển sớm dự kiến

Dự kiến trước 10/07/2022

5

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ ngày 22/07 đến 17h00 ngày 20/08/2022

6

Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trước 17h00 ngày 02/08/2022

7

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức

Từ ngày 01/09 đến 17h00 ngày 17/09

8

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước 17h00 ngày 30/09/2022

9

Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kèm Hướng dẫn nhập học cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện

IV. Đối với các thí sinh xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn - Mã phương thức xét tuyển 412

1

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2022 theo mẫu của Học viện

Từ      19/06  đến          trước 17h00 ngày 02/07/2022

 

2

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện

Từ      19/06  đến          trước 17h00 ngày 02/07/2022

3

Học viện tổ chức xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cho thí sinh

Dự      kiến    trước          ngày 05/07/2022

4

Học viện tổ chức Phỏng vấn, xét tuyển sớm Đợt 1 và thông báo kết quả xét tuyển sớm dự kiến

Dự      kiến    trước 10/07/2022

 

5

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ      ngày   22/07          đến 17h00 ngày 20/08/2022

6

Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trước     17h00              ngày

02/08/2022

 

7

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức

Từ      ngày   01/09          đến 17h00 ngày 17/09

8

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước 17h00 ngày 30/09/2022

 

9

Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kèm Hướng dẫn nhập học cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện

V. Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 100

1

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ      ngày   22/07          đến 17h00 ngày 20/08/2022

2

Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trước 17h00 ngày 02/08/2022

 

3

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thông báo thí sinh trúng tuyển

Từ      ngày   01/09          đến 17h00 ngày 17/09

4

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước 17h00 ngày 30/09/2022

 

5

Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kèm Hướng dẫn nhập học cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và

Đào tạo và của Học viện

IV. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022

1. Chính sách học phí

Chính sách học phí được Học viện Ngoại giao thực hiện theo Điều 8 và Điều 11 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

- Đối với chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế đã đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện xây dựng mức học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng năm học 2022-2023, trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh, sinh viên, Học viện dự kiến mức thu học phí như sau:

         STT

Ngành đào tạo

Mức học phí

(đồng/tháng/sinh viên)

1

Quan hệ quốc tế

4.150.000

2

Ngôn ngữ Anh

4.150.000

3

Kinh tế quốc tế

4.150.000

4

Luật quốc tế

4.150.000

5

Truyền thông quốc tế

4.150.000

6

Kinh doanh quốc tế

4.150.000

- Đối với chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương học, Học viện dự kiến mức thu học phí như sau:

STT

Ngành đào tạo

Mức học phí

(đồng/tháng/sinh viên)

1

Châu Á - Thái Bình Dương học

1.900.000

2

Luật thương mại quốc tế

1.900.000

- Mức tăng học phí hàng năm không quá 10%.

2. Chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính

Học viện Ngoại giao thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo do Chính phủ ban hành theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021.

- Nhằm thúc đẩy tinh thần học tập trong sinh viên và đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, Học viện đã thực hiện nhiều hình thức khuyến khích học tập và hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Các chương trìnhhọc bổng đã được triểnkhai đến năm học 2021-2022 tại Học viện bao gồm:

 1. Học bổng Khuyến khích học tập: dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, có điểm Trung bình chung (TBC) học tập tối thiểu từ Khá trở lên, được trao theo từng học kỳ với các mức dành cho sinh viên có TBC Xuất sắc là 140% học phí của học kỳ, TBC Giỏi là 120% học phí của học kỳ và TBC Khá là 100% học phí của học kỳ. Số lượng học bổng được quy định cụ thể từng năm dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên được Hội đồng thi đua khen thưởng của Học viện xem xét và quyết định.
 2. Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch: dành cho sinh viên tài năng có thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa xuất sắc và có tố chất lãnh đạo, trị giá từ 10.000.000 đồng - 30.000.000 đồng/suất. Năm 2021 là năm đầu tiên Học viện triển khai chương trình này và đã trao tặng cho 09 sinh viên xuất sắc của Học viện.
 3. Học bổng Thắp sáng Ước mơ: dành cho sinh viên từ năm 2 trở lên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Số lượng học bổng đã cấp trong năm học 2021- 2022 là 40 suất học bổng, trị giá 5.000.000 đồng/suất. Bên cạnh nguồn đóng góp từ các cá nhân, tổ chức truyền thống, từ năm học 2022-2023, BIDV Tràng An sẽ tài trợ cho Quỹ Học bổng Thắp sáng Ước mơ 100.000.000 đồng/năm trong 03 năm.
 4. Học bổng Raymond Reamy: dành cho sinh viên từ năm 2 trở lên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập môn tiếng Anh. Số lượng học bổng cấp cho từng năm học là tối đa 15 suất với trị giá là 3.000.000 - 5.000.000 đồng/suất.
 5. Học bổng Korcham (Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam): dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên với trị giá là
 6. đồng/suất. Trong năm học 2020-2021, 20 suất học bổng được trao riêng cho sinh viên Học viện.
 7. Học bổng SCIC (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước) - Nâng bước tài năng trẻ: dành cho sinh viên năm thứ 4 có kết quả học tập xuất sắc, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa với mức học bổng là 10.000.000 đồng/suất. Trong năm học 2021-2022, 05 bạn sinh viên Học viện Ngoại giao đã được trao học bổng này.
 8. Học bổng Thắp sáng niềm tin (PVcomBank): Trong năm học 2021-2022, 08 suất học bổng toàn phần (tối đa 20.000.000 đồng/năm/suất, gồm Học phí + Sinh hoạt phí) đã được trao cho tân sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 9. Học bổng Vingroup (Quỹ Thiện Tâm): 09 suất học bổng trị giá 50% học phí của một năm học dành cho sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập, gia đình và bản thân gặp những khó khăn đặc biệt.
 10. Trong giai đoạn Covid-19 vừa qua, Học viện đã trao một số phần quà dành cho sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid-19 và 20 suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng/suất từ các đối tác là công ty Japan Airlines và ngân hàng VP Bank.
 11. Từ năm học 2022-2023, bên cạnh các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính thường niên, tân sinh viên có cơ hội nhận được những học bổng sau đây khi trúng tuyển và nhập học tại Học viện Ngoại giao:
 12. Học bổng dành cho Thủ khoa đầu vào của Học viện: nhằm vinh danh các Thủ khoa đầu vào của Học viện, sinh viên đạt kết quả trúng tuyển cao nhất theo các phương thức xét tuyển tại mục 8.1, 8.2, 8.3 và 8.5, phần II của Đề án tuyển sinh đối với từng ngành đào tạo sẽ nhận được học bổng trị giá 5.000.000 đồng/suất. Học viện sẽ triển khai và trao tặng học bổng ngay sau khi sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học.
 13. Học bổng Chắp cánh tương lai: nhằm khuyến khích và đồng hành cùng các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển vào Học viện theo các phương thức xét tuyển tại mục 8.1, 8.2, 8.3 và 8.5, phần II của Đề án tuyển sinh Học viện Ngoại giao sẽ trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 80% học phí của năm học đầu tiên. Với học bổng này, thí sinh có thể đăng ký theo mẫu tại đây và nộp hồ sơ đăng ký xét học bổng trước ngày 02/07/2022.

VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT)

 

Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển

Năm 2020

Năm 2021

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển1

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển1

Điểm trúng tuyển

Lĩnh vực Pháp luật

- Ngành Luật quốc tế

100

 

 

200

 

 

Tổ hợp A01 & D01

 

101

26.0

 

16

27.3

Tổ hợp A00 & C00

 

 

 

 

46

27.3

Lĩnh vực Nhân văn

- Ngành Ngôn ngữ Anh

100

 

 

200

 

 

Tổ hợp D01

 

97

34.75

 

83

36.9

Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý

- Ngành Kinh doanh quốc tế

 

 

 

100

 

 

Tổ hợp A00 & A01 & D01

 

 

 

 

39

27.0

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi

- Ngành Quan hệ quốc tế

100

 

 

400

 

 

Tổ hợp A00 & C00

 

 

 

 

61

27.6

Tổ hợp A01 & D01

 

107

26.6

 

53

27.6

Tổ hợp D03 & D04

 

16

25.6

 

1

27.6

- Ngành Kinh tế quốc tế

100

 

 

250

 

 

Tổ hợp A00 & A01 & D01

 

103

26.7

 

102

27.4

Lĩnh vực Báo chí và thông tin

- Ngành Truyền thông quốc tế

100

 

 

400

 

 

Tổ hợp A00 & C00

 

 

 

 

61

27.9

Tổ hợp A01 & D01

 

106

27.0

 

45

27.9

Tổ hợp D03 & D04

 

17

26.0

 

1

27.9

Tổng

500

 

 

1550

 

 

Chi tiết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY

Bài viết này được thực hiện bởi Hướng nghiệp CDM. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo và tổng hợp lại từ các nguồn tài liệu tại website của các trường được đề cập trong bài viết và các nguồn tài liệu tham khảo khác của Bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí chính thống. Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN