Làm thế nào chọn đúng nghề?

 • Bài viết1

 • Bình luận2

Chọn đúng nghề có dễ không? Theo tôi nó không hề dễ nhưng cũng không phải là bất khả thi. Theo lý thuyết nghề nghiệp thì để chọn đúng nghề thì cần 3 yếu tố: Sở thích, Khả năng và Nhu cầu xã hội. 

Trong 3 yếu tố này thì tôi cho rằng cả tôi và các bạn thường gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian ở 2 yếu tố, đó là phát hiện Sở thích và Khả năng của bản thân. 

Còn các bạn thì sao? Hãy cmt ý kiến của mình nhé!

Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

🗣👤😄🔼😙

 • 0
 • Trả lời
 • 15:05 12-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

heheh

 • 0
 • Trả lời
 • 15:03 12-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

xin chào các bạn 🙀💤♋😂🚈😋😋☺👎🗣👤👤👁C

 • 0
 • Trả lời
 • 11:17 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện

chafo 👁😄🔼😙👁

 • 0
 • 09:24 07-01-22
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

🚂⛴😌

 • 0
 • Trả lời
 • 11:14 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

11 1dasdas sda☺????????♓????⛴????????????

 • 0
 • Trả lời
 • 11:09 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

♋????????⛴????????????????????

 • 0
 • Trả lời
 • 11:08 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

????☺????????????????????????????

 • 0
 • Trả lời
 • 11:06 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

♋♓♓♓♓♓

 • 0
 • Trả lời
 • 10:59 05-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận15

☺✊✊✊✊????

 • 0
 • Trả lời
 • 16:51 04-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận2

oh hay quá

 • 0
 • Trả lời
 • 15:21 03-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận2

oh, thú vị đấy

 • 0
 • Trả lời
 • 14:48 03-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận2

Làm trắc nghiệm là ra rồi

 • 0
 • Trả lời
 • 14:38 03-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện
 • Bài viết1

 • Bình luận2

Mình nghĩ là nếu khó thì có thể sử dụng công cụ để phát hiện. Như công cụ RIASE Holland Code để phát hiện sở thích nghề nghiệp. Điều quan trọng nhất là mình phải đối chiếu kết quả để thật sự xem bản thân mình thích gì và muốn gì

 • 0
 • Trả lời
 • 14:37 03-01-22
Gửi
 • ảnh đại diện

xin chào 😙

 • 0
 • 09:08 07-01-22
 • ảnh đại diện

😙😙😙😄🔼

 • 0
 • 11:21 05-01-22
X
zalo
facebookTwitterlinkedin