Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành

PHAN THỊ KIM TUYẾN (TUYEN PHAN)

Hồ sơ chuyên gia

Học vấn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Cử nhân Kế toán

Kinh nghiệm

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục – hướng nghiệp

15 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng Trường Đại học Tây Đô, trường Đại học Công nghệ Miền Đông

3 năm kinh nghiệm vai trò Tư vấn viên giáo dục tại Công ty Tư vấn Doanh nghiệp M.B.I

 

 

Đồng sáng lập & Giám đốc Marketing

TRƯƠNG THANH LOAN

Đồng sáng lập & Media Project Manager

TRƯƠNG PHƯƠNG ANH